Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Φορολογία διαζευγμένου άνδρα-πατέρα

OI ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ
Ως ζήτημα αφορά τους γονείς παιδιών (διαζευγμένους / εκτός γάμου) που κατά κανόνα είναι άνδρες γιατί αυτοί δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Αυτοί λοιπόν, ενώ καταβάλλουν τη διατροφή που ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις, δεν έχουν την αντίστοιχη φοροαπαλλαγή.
Επιπλέον δεν έχουν καμιά οικονομική διευκόλυνση (επίδομα – ωφέλημα) από αυτές που έχει ο μη διαζευγμένος γονέας. Αντίθετα, όλα αυτά τα ωφελείται αποκλειστικά ο γονέας που έχει την επιμέλεια !
Το ποσό των δαπανών διαβίωσης του παιδιού και την συμμετοχή κάθε γονέα καθορίζει το Δικαστήριο. Συνήθως οι γονείς συμβάλλουν εξίσου στις δαπάνες του παιδιού. Ενώ λοιπόν συμβάλλουν και οι δύο στις δαπάνες, εντούτοις μόνο ο γονέας που έχει την επιμέλεια επωφελείται τόσο της έκπτωσης από τον φόρο όσο και των λοιπών οικονομικών ωφελημάτων.
Είναι αντίθετο με το Σύνταγμα και τους νόμους αλλά πρωτίστως με την κοινή λογική το ότι ένας ο γονέας στερείται βασικά δικαιώματα (επι παραδείγματι στεγαστικό δάνειο με συνυπολογισμό του αριθμού των παιδιών κλπ).
Όλες αυτές οι απαράδεκτες διακρίσεις είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο. Κατά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιβάλλεται η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην φορολογική και οικονομική πολιτική του Κράτους.
Για το ζήτημα έχει ήδη από ετών διαμεσολαβήσει ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2003 ζητώντας να επανέλθει το παλαιότερο σύστημα και οι φοροαπαλλαγές να κατανέμονται και στους δύο γονείς.
Εξ’ άλλου, ενόψει και της ad hoc νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πάρα πολλά μέλη μας έχουν προσφύγει για το ζήτημα στα φορολογικά Δικαστήρια και επίκειται η συζήτηση των προσφυγών τους.
Β) ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Μετά από πρόταση του Συλλόγου μας ήδη υπογράφονται πολλά σύμφωνα διατήρησης από κοινού της επιμέλειας κατά την έκδοση συναινετικών διαζυγίων.
Θεσμοί όπως ο Συνήγορος τα του Πολίτη, καθηγητές Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της χώρας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συμφωνούν με την εξέλιξη αυτή. Πρόσφατα ο Δ.Σ.Α. ανάρτησε το «Σύμφωνο Κοινής Επιμέλειας» στα υποδείγματα συμφωνητικών για δικηγόρους.
Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές, οι γονείς διατηρούν κοινή την επιμέλεια που είχαν μέσα στον γάμο και μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου.
Για το λόγο αυτό φρονούμε ότι πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος που να ρυθμίζει και την περίπτωση αυτή.
Γ)  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Nα γίνεται επιμερισμός του αφορολογήτου ορίου και των εξόδων
Με διασταύρωση των Α.Φ.Μ. των γονέων που καταβάλλουν και που εισπράττουν διατροφή να γίνεται επιμερισμός του αφορολογήτου ορίου και των εξόδων των παιδιών που αναγράφονται σε ειδικούς κωδικούς στο Ε1 και να εκπίπτει κάθε γονέας από το όριο ποσοστό ίσο με το ποσοστό συμμετοχής του στις δαπάνες του παιδιού όπως αυτές καθορίστηκαν από το συμφωνητικό ή το Δικαστήριο.
Σημειώνουμε ότι παλαιότερα είχε προταθεί να μοιράζονται οι γονείς τις αποδείξεις και παραστατικά δαπανών. Αυτό όμως είναι ανέφικτο σαν λύση γιατί ο γονέας που υποχρεούται να καταβάλει διατροφή πρέπει να την καταβάλει σε χρήμα. Ο άλλος γονέας που εισπράττει την διατροφή πληρώνει με τα χρήματα αυτά τα δίδακτρα, νοσήλεια και λοιπές δαπάνες και φυσικά παίρνει στα χέρια του και χρησιμοποιεί φορολογικά ο ίδιος όλα τα παραστατικά τα οποία εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα χωρίς να υπάρχει τρόπος να τ’ αναζητήσει ο άλλος γονέας.
Σημειώνουμε επίσης ότι η πιο πάνω ρύθμιση αναφέρεται σε γονείς (διαζευγμένους και παιδιών εκτός γάμου) που (α) υποχρεούνται να καταβάλουν διατροφή για τα παιδιά τους (β) πράγματι, με απόδειξη, την καταβάλλουν όπως ορίζει η Δικαστική απόφαση.
Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟ 2005ΘΈΜΑ: Η έκπτωση της διατροφης που πληρωνει ο γονέας, που δεν έχει την επιμελεια των παιδιων, από το φορολογητεο εισόδημα.
Πρόκειται για νομοθετημένη αδικία / ανεπίτρεπτη διάκριση που συντελείται με κριτήριο το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση και σαν τέτοια είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, το σύνταγμα και τους νόμους. Ως ζήτημα αφορά κυρίως τους πατέρες παιδιών (διαζευγμένους / εκτός γάμου) γιατί αυτοί κατά κανόνα δεν έχουν την επιμέλεια. Αυτοί λοιπόν, ενώ καταβάλλουν τη διατροφή που ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις, δεν έχουν την αντίστοιχη φοροαπαλλαγή. Γιατί; Είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες και άνθρωποι; Γι’ αυτούς δεν ισχύει η αρχή της ισότητας; Επιπλέον δεν έχουν καμιά οικονομική διευκόλυνση (επίδομα – ωφέλημα) από αυτές που έχει ο μη διαζευγμένος πατέρας. Αντίθετα, όλα αυτά τα ωφελείται αποκλειστικά η έχουσα κατά 98%! επιμέλεια των παιδιών μητέρα! Είναι αντισυνταγματικό να μην έχουν οι καταβάλλοντες διατροφή πατεράδες και την ανάλογη φοροαπαλλαγή κάτι που ορίζει η στοιχειώδης λογική και ο συνταγματικός νομοθέτης, και να καταδικάζονται κατά αυτό τον τρόπο σε δια βίου οικονομική ανέχεια και συνεπώς να επέρχεται η προσωπική τους καταστροφή, δεδομένης και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας!!!. Είναι αντισυνταγματικό να μην έχουν οι καταβάλλοντες διατροφή πατεράδες στοιχειώδη οικονομικά δικαιώματα (πχ. Στεγαστικό δάνειο με συνυπολογισμό των παιδιών μου, κλπ). Όλες οι απαράδεκτες διακρίσεις είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο. Κατά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιβάλλεται η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην επιδοματική και φορολογική πολιτική του Κράτους. Καταδικάζονται συνεπώς σε οικονομική εξαθλίωση και επομένως γενική εξαφάνιση. Η συνταγματική ισότητα, φορολογική ισομέρεια, τα ίσα δικαιώματα παράλληλα με τις υποχρεώσεις, η απάλειψη των διακρίσεων, όπως προβλέπονται από το Ελληνικό σύνταγμα, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο κλπ, εξουδετερώνονται πλήρως! κ. Υπουργέ Ως σύλλογος που προασπίζεται την γονεϊκή ισότητα, έχων πάνω από 3.000 μέλη στο Νομό Αττικής, φρονούμε ότι η λύση πρωτογενώς είναι απλή και άνευ επιβαρύνσεως για τον κρατικό προϋπολογισμό. (1) Με διασταύρωση των Α.Φ.Μ. των διαζευγμένων να γίνεται αναλογικός επιμερισμός του αφορολογήτου ορίου και των εξόδων των παιδιών που αναγράφονται σε ειδικούς κωδικούς στο Ε1. Επιπλέον, αναλόγως των παιδιών, να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι ο πατέρας, βάσει του νόμου, επιβαρύνεται με το 60% της διατροφής, εφόσον και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι. Ακόμα, ότι η δικαστικώς οριζόμενη διατροφή, περιλαμβάνει άπαντα τα έξοδα των παιδιών. (2) Εναλλακτικά, να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του πατέρα, η διατροφή καθώς και τα δικαστικά έξοδα. (Ο πατέρας κάθε δύο χρόνια σύρεται στα δικαστήρια μέχρι πέντε φορές -με τις αναβολές- μέχρι το βαθμό του εφετείου ή έξι αν φθάσουμε στον Άρειο Πάγο. Καταβάλλει δε και μέρος δικαστικών εξόδων της πρώην συζύγου). Εκτιμούμε ότι ήταν ατυχής κάποια παλαιότερη δήλωση υφυπουργού, ότι «εάν ο πατέρας καταβάλλει έξοδα για δίδακτρα, νοσήλια των παιδιών, αυτά μόνο θα αφαιρούνται από το εισόδημα του», διότι ακριβώς για τα ποσά αυτά καταβάλει διατροφή ο πατέρας προς την μητέρα, δηλαδή για να πληρώνει εκείνη τα πιο πάνω έξοδα του παιδιού. Το πρόβλημα γεννάται από τη στιγμή που ο πατέρας καταβάλει χρήματα ενώ η μητέρα παίρνει τα παραστατικά και τα εκπίπτει αυτή από το δικό της προσωπικό φορολογητέο εισόδημα. κ. Υπουργέ Επισημαίνω ότι το θέμα αυτό απασχολεί το 40% του ελληνικού λαού τουλάχιστον, δεδομένου του ογκώδους αριθμού των διαζυγίων (περίπου 10.000 το 2006 κατά τα στοιχεία της ΕΣΗΕΑ).

1 σχόλιο:

    Χωρισα πριν απο 6 μηνες με σφοδρη αντιδικια και σωρεια ασφαλιστικων μετρων και αγωγων κατηγορουμενος αδικα για εξωσυζηγικη σχεση.Τα παραξενα που ζω απο μεσα τωρα ειναι τα εξης
    1)Στο πρωτο δικαστηριο που εγινε και καθοριστηκε το υψος της διατροφης (450Ε για το παιδι 150Ε για την μητερα)μιας και το δικαστηριο πειστηκε για την υπαιτιοτητα μου δεν συμπεριελαβε πουθενα το ποσο των 540Ε που πληρωνω για δανειο για το σπιτι που διαμενει η μητερα και το παιδι δεδομενου οτι οι αποδοχες απο την εργασια μου ανερχονται μετα τις κρατησεις και την πληρωμη του δανειου στο ποσο των 900Ε αν αφαιρεσουμε την διατροφη μας μενουν 300Ε.Λαμβανοντας υποψην και οτι ειμαι υπαλληλος του ευρυτερου δημοσιου τομεα και απαγορευεται απο τον νομο η οιανδηποτε μορφης δευτερη εργασια ερχομαστε στο εξης παραλογο Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
    2)Λογο της εργασιας μου και των παγιων εξοδων που εχω να καλυψω αργησα την δευτερη δοση της καταβολης της διατροφης και αμεσως χωρις προειδοποιηση εφαρμοστει ο νομος περι κατασχεσης μισου μισθου κινδυνευοντας αμεσα και αυτες οι δοσεις του δανειου με κινδυνο να χαθει και το σπιτι δηλαδη Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ)ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ δηλαδη εδω μιλαμε για την πληρη εξαθλιωση του πατερα σε σημειο να κινδυνευει ακομα και η ιδια του η επιβιωση λογο ΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου